fbpx
';
Preloader logo
SZKOLENIA STACJONARNE
Szkolenia stacjonarne prowadzone są w miejscu wybranym przez klienta, w formie dynamicznego, interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami. Tematyka skoncentrowana jest wokół zaczerpniętych z życia przykładów opartych o wieloletnie doświadczenie prowadzących. Uczymy jak teorię procesów grupowych połączyć z narzędziami przywództwa w celu usprawnienia działania organizacji.
SZKOLENIA TERENOWE
Szkolenia terenowe dzielą się na dwa rodzaje: obozy poświęcone nauce praktycznego przywództwa oraz wyjazdy integracyjne z elementami nauki dowodzenia. Każde szkolenie przygotowywane jest pod konkretną branżę klientów z rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych. Jest to zdecydowanie najlepsza i najszybsza droga do zbudowanie sprawnie funkcjonującej organizacji.
AUDYTY
Audyt organizacyjny rozumiany jako potwierdzenie rzetelności i prawidłowości zastosowanych mechanizmów władzy, metod zarządzania oraz wdrożonych procedur operacyjnych. Usługa polega na rozpoznaniu panujących w firmie relacji na szczeblu podwładny-przełożony. Audyt organizowany jest z zastosowaniem metod stosowanych w wywiadzie lub kontrwywiadzie wojskowym.
Nasz cel, to Wasz wynik

Taktyka operacyjna
ekspertów

Business Forces

ROZPOZNANIE

Czas prześwietlania i analizy

Na pierwszym etapie współpracy definiujemy realne problemy managerów i grup szkoleniowych, poprzez wykorzystanie technik rozpoznawania schematów i zależności środowiskowych. Określamy aktualne położenie i zasoby, które posiada grupa/manager.
PLANOWANIE OPERACYJNE

Czas definiowania luk kompetencyjnych

To dopasowanie elementów programu do potrzeb grupy w oparciu o analizę raportu środowiskowego. Brain storm ekspertów Business Forces, w trakcie którego dobierane są narzędzia i programy szkoleniowe, pozwala przepracować wyzwania personalne, proceduralne i operacyjne stojące przed uczestnikami.
DZIAŁANIA TAKTYCZNE

Czas treningów kompetencyjnych

Spotkania szkoleniowe, stacjonarne lub terenowe w trakcie których pracujemy z uczestnikami nad przyswojeniem umiejętności taktycznych. Pozwala to na pierwszym etapie zdefiniować wyzwania personalne, proceduralne i operacyjne.
NADZÓR

Czas praktycznego wykorzystania umiejętności

Nadzór nad wdrożeniem umiejętności po zakończeniu szkolenia. Każda grupa spotyka się z prowadzącym, co najmniej dwa razy po zakończeniu programu szkoleniowego, w miesięcznych odstępach. W trakcie spotkań uczestnicy podsumowują stopień w jakim udało się im wdrożyć umiejętności, omawiają z prowadzącym wyzwania które napotkali i uzupełniają brakującą wiedzę.
Image module
„Jednostki biorą udział w grze. Zespoły pokonują przeciwności.”
SEAL Team Saying
Skuteczność potwierdzona

ocenami klientów

Ocena stanowi średnią procentową przyznanych przez naszych klientów punktów. Każde szkolenie, to stałe podnoszenie kwalifikacji. Wojskowa kadra instruktorska to światowa elita szkolona poza granicami Polski, a unikalny know how nie ma odpowiednika na polskim rynku. Jak wynika z opinii naszych klientów jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym.

Organizacja szkolenia

86%

Oferowana wiedza

85%

Obsługa klienta

90%

Ocena uwzględnia poziom logistyczny szkolenia (sala, hotel, miejscowość, materiały, wyżywienie). Czy czas trawania szkolenia i godziny sprzyjały realizacji zaplanowanego materiału oraz czy ilość i jakość materiałów szkoleniowych sprzyjała realizacji wyznaczonego celu? Uogólniając czy wszystko pod względem organizacyjnym zostało dostarczone.

Wiedza to ocena programu i metod prowadzenia szkolenia. Czy materiał jaki przedstawiliśmy został odpowiednio dopasowany do planu rozwoju Firmy? Czy dzięki udziałowi w szkoleniu klient zdobył nowe umiejętności potrzebne na stanowisku pracy oraz czy metody szkoleniowe, rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć założone cele. Jest to również ocena trenerów oraz ich zaangażowania w trakcie szkolenia. 

Ocena dotyczy kompleksowej obsługi klienta zarówno w trakcie eventu jak i przed. Na ocenę składa się komunikacja z firmą, wywiązanie się z ustalonych terminów, dostarczenie odpowiednich materiałów oraz opieka przedstawicieli Business Forces nad sprawnym załatwieniem każdego problemu. Uogólniając, czy poczuli się Państwo dobrze obsłużeni.

Image module

OPINIE