fbpx
';
Preloader logo

SPY FORCES

SZKOLENIE STACJONARNE

z rozpoznania własnej firmy i sprawdzenia procesów

Życie niekontrolowane jest bezwartościowe.

Image module

Produkt skierowany do właścicieli firm, osób zarządzających organizacjami i managerów wyższego szczebla. W ramach audytu eksperci badają wybrane obszary działań organizacji opracowując raport. W trakcie prowadzenia audytu eksperci działają niejawnie, dzięki czemu pozyskują informacje odzwierciedlające realny obraz wybranych obszarów i przywódców/ managerów/ pracowników szeregowych.

W większości firm, kadra zarządzająca i managerska odcięta jest od wiedzy dotyczącej sposobu w jaki wdrażane są strategię na średnim i najniższym poziomie organizacji. W związku z wielostopniową procedurą raportowania, istotne informacje dotyczące efektywności podejmowanych decyzji, skuteczności managerów na poszczególnych szczeblach, docierają do osób decyzyjnych z wielomiesięcznym opóźnieniem, zagrażając organizacji i spowalniając jej tempo rozwoju.

WARTOŚĆ SZKOLENIA

CZYLI CZEMU WARTO?

Ważnym elementem audytu jest pozyskanie informacji z nieformalnego obiegu informacji.

Pozwoli to spojrzeć na kadrę zarządzającą i ustalić realny punkt w którym znajduje się firma. Poznać warunki środowiskowe panujące na niższych levelach, wyodrębnić efektywnych i nieefektywnych managerów oraz w porę wychwycić osoby destrukcyjne, wrogo nastawione do organizacji lub sabotujące wprowadzane zmiany. 

Pozyskane informacje w kluczowy sposób decydują o dalszym rozwoju firmy. Specjaliści Business Forces to osoby, które pozyskaną wiedzę układają w przystępny raport ze wskazaniem na najlepsze możliwe rozwiązania. Przy opracowywaniu feedbacku staramy się aby zoptymalizować efekty przy równoczesnym zauważeniu człowieka. 

.Pakiety audytowe: 

→ audyt procedur i położenia organizacji,

→ audyt modeli zarządzania i stylów przywódczych,

→ audyt obiegów informacji, oficjalnych i nieoficjalnych,

→ profilowanie managerów i osób nominowanych do objęcia stanowisk przywódczych.

Image module
„Tyle mamy władzy, ile mamy wiedzy.”
Francis Bacon

PAKIETY CENOWE

USTALAMY INDYWIDUALNIE