fbpx
';
Preloader logo

STRATEGOS

SZKOLENIE STACJONARNE

z budowania projektów i planowania strategicznego

Osiągnąć sto zwycięstw w stu bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki.

Image module

Dwudniowe szkolenie z wdrażania techniki planowania projektów, ustalania celów firmy i strategii rozwoju. Uczymy w jaki sposób ideę przekuć w plan i efektywnie egzekwować jej wdrożenie. Pokazujemy czym jest punkt ciężkości operacji w projektach i jak w oparciu o wariantowanie nie tracić zimnej krwi i podejmować analityczne decyzje w sytuacjach kryzysowych. 

.

Wiedza o sposobie planowania i wdrażania strategi ułatwia osiąganie celów. Usprawnia zarządzanie zespołem, a precyzyjne określanie wrażliwych punktów każdego planu zwiększa efektywność zespołu i skraca czas wypracowania kolejnych decyzji. Podstawą każdego sukcesu lub porażki, jest sposób w jaki planujemy zadania i trafność decyzji które podejmujemy w okresie ich wdrażania.

WARTOŚĆ SZKOLENIA

CZYLI CZEMU WARTO?

Z tego szkolenia uczestnicy wyjdą z pakietem narzędzi, które z jednej strony pozwolą precyzyjnie przygotować i zrealizować projekty, z drugiej strony pozwolą uniknąć popełniania błędów i podejmowania nieprzemyślanych decyzji.

→ schemat przygotowań planistycznych,

→ sposób prowadzenia spotkań planistycznych z zespołem,

→ wariantowanie w oparciu o dane rynkowe, 

→ metodę ustalania punktu ciężkości operacji,

→ przygotowywanie planu realizacji projektu w oparciu o wyniki spotkań planistycznych,

→ przydział zadań i określanie wskaźnika krytycznego dla poszczególnych bloków,

→ system odpraw projektowych i przekazywania celów zespołowi,

→ proces prowadzenia projektu, aktualizacji i kontroli wyników,

→ podstawowe błędy projektowania projektów i procesów planistycznych w oparciu o case study.

 

Image module
Plany są niczym, planowanie jest wszystkim.”
Dwight D. Eisenhower

PAKIETY CENOWE

USTALAMY INDYWIDUALNIE